Nişanlılık döneminde cinsellik

Nişanlıların cinselliğe bakışı nasıl olmalı?

1- Cinsel arzu fitri ve tabii bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç insanın gıdaya, nefes almaya olan ihtiyacı gibidir. Gerçekten bu arzu iyi kullanıldığında ve hayatın diğer sahaları ile güzel bir şekilde sentezlendiğinde şahsın cemiyete faydalı olması hususuna çok yardım eder.

2- Cinsel arzu yalnız neslin devamına hizmet etmez, aynı zamanda insanları birbirine bağlamaya ve aralarında sevgi oluşturmaya da yardım eder. Cinsek ilişki, her şeyden önce sevginin yüksek bir ifadesidir.

3- Cinsel ilişki, şayet evlilikte normal hudutlar dahilinde yapılırsa, vücudun fikri ve fiziki sağlığını arttırır, heyecanları tanzim eder. Sevgiyi canlandırır, destekler ve geliştirir.

4- İnsan vücudu bir bütündür. Bunun bir kısmını adi, ayıp telakki etmek anormal ve haksız bir görüştür. Birleşme öncesi sevişmede vucüdun hiçbir sahası sevilmekten hariç tutulmamalıdır.

5- Cinsel ihtiyaç ve onun belirtilerini yalnız normal bir hadise gibi kabul etmemeli, aynı zamanda evlilikteki arkadaşlık sevgisini devam ettiren tabii bir mesned olarak kabul etmeli ve memnuniyetle karşılamalıdır. Birleşmede iki tarafın cinsel kudretinin tam tatmin olması, cinsel sevginin gelişmesi için zaruridir (gereklidir).

6- Sevişen evliler için cinsel arzuyu gereksiz yere kısmaya hacet yoktur. Aşırı sun’i uyarılar olmaksızın kendiliğinden meydana çıkan karşılıklı arzuya göre hareket etmek, rehber olmalıdır. Hayatın her sahasında ölçülü hareket etmek icap eder. Cinsel ilişki bundan istisna edilemez.

 

Yorumlar: 2

Bir cevap yaz »

 
 

Sevişen evliler için cinsel arzuyu gereksiz yere kısmaya hacet yoktur. Aşırı sun’i uyarılar olmaksızın kendiliğinden meydana çıkan karşılıklı arzuya göre hareket etmek, rehber olmalıdır. Hayatın her sahasında ölçülü hareket etmek icap eder. Cinsel ilişki bundan istisna edilemez.

 

Teşekkürler, yararlı bilgiler..

Bir Cevap Yaz

 
(gizli kalacaktır)
 
 
Yorumunuz: